Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã làm gì khi bị sỉ nhục?
Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã làm gì khi bị sỉ nhục?
Bạn có biết, trong đời dễ dàng lưu lại tiếc nuối nhất chính là những điều này!
Bạn có biết, trong đời dễ dàng lưu lại tiếc nuối nhất chính là những điều này!
Đạo đức của người xưa: Kính Trời, kính Đất, kính vạn vật
Đạo đức của người xưa: Kính Trời, kính Đất, kính vạn vật
Tùy duyên đời thản đãng, tiếc duyên gieo nhân lành
Tùy duyên đời thản đãng, tiếc duyên gieo nhân lành
Số mệnh đời người 7 phần do mình, đoán mệnh chi bằng cải mệnh
Số mệnh đời người 7 phần do mình, đoán mệnh chi bằng cải mệnh
Bình tĩnh không chỉ là lặng lẽ mà còn là một loại thần thái và trí tuệ
Bình tĩnh không chỉ là lặng lẽ mà còn là một loại thần thái và trí tuệ
Muốn thành công cần nuôi dưỡng đức tính giống như nước
Muốn thành công cần nuôi dưỡng đức tính giống như nước
Con ơi, mẹ không muốn trói buộc con bằng 2 chữ “hiếu thuận”
Con ơi, mẹ không muốn trói buộc con bằng 2 chữ “hiếu thuận”
Tiếp tục 5 thói quen này, không sớm thì muộn sẽ biến bạn thành nạn nhân của nghèo đói muôn thuở
Tiếp tục 5 thói quen này, không sớm thì muộn sẽ biến bạn thành nạn nhân của nghèo đói muôn thuở
Giữ điều này trong tâm là tự tạo cho mình quả báo truyền kiếp
Giữ điều này trong tâm là tự tạo cho mình quả báo truyền kiếp
Ai ai cũng cần tu cái miệng lại bởi gieo ác khẩu có thể gặt nghiệp báo
Ai ai cũng cần tu cái miệng lại bởi gieo ác khẩu có thể gặt nghiệp báo
Người xưa giảng: Học làm người trước, làm việc sau
Người xưa giảng: Học làm người trước, làm việc sau