Gói thanh toán đặt cọc máy Kangen K8

18,000,000₫

7%
 Máy Điện Giải Kangen Leveluk JRII Của Enagic Nhật Bản

Máy Điện Giải Kangen Leveluk JRII Của Enagic Nhật Bản

63,000,000₫

68,000,000₫

3%
 Máy Điện Giải Kangen Leveluk SD501 Nhật Bản

Máy Điện Giải Kangen Leveluk SD501 Nhật Bản

106,000,000₫

109,000,000₫

4%
 Máy Điện Giải Kangen Leveluk SD501 Super Của Enagic Nhật Bản

Máy Điện Giải Kangen Leveluk SD501 Super Của Enagic Nhật Bản

158,000,000₫

165,000,000₫

4%
 Máy Lọc Nước Kangen Leveluk K8 Nhật Bản

Máy Lọc Nước Kangen Leveluk K8 Nhật Bản

139,000,000₫

145,000,000₫

3%
 Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501

Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501

106,000,000₫

109,000,000₫

3%
 Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501 Platinum

Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501 Platinum

116,000,000₫

119,000,000₫

4%
 Máy Lọc Nước Kangen Super 501

Máy Lọc Nước Kangen Super 501

158,000,000₫

165,000,000₫

4%
 Vòi tắm ion khoáng ANESPA DX - Kangen Nhật Bản

Vòi tắm ion khoáng ANESPA DX - Kangen Nhật Bản

76,000,000₫

79,000,000₫