Tất cả bài viết

ĐÁNH GIÁ MÁY LỌC NƯỚC KANGEN NHẬT BẢN

Nước Kangen là gì? Nước điện giải hay còn gọi theo Tiếng Anh là Alkaline Ionized Water (nước ion kiềm), theo Tiếng Nhật là Kangen (nước...

Biểu đồ thực phẩm Axit Kiềm

Biểu đồ thực phẩm Axit Kiềm (Sử dụng bảng để trẻ hóa sức khỏe của bạn)“Axit” và “Kiềm” là những từ dùng trong phòng thí...